VEDŲ ASTROLOGIJOS ir FILOSOFIJOS SEMINARAS

Su Vedų astrologu Juan Gomez Robledo (dvasinis vardas VASANTA DAS) ir Vedų filosofu Aurelijum PIEŠINU (dvasinis vardas ir statusas – Bhakti Swarupa Chaitanya Swami).
Kovo 10 d., šeštadienį:
9.00-12.15 val. paskaita tema:
„Vedinės astrologijos pagrindai: Astrologija ir dharma (pareiga). Vedinės vertybės astrologijoje“.
13.45 – 16.15 val. paskaita, tema:
„Trys materialios gamtos savybės: sattva-guna, radža-guna, tama-guna“.
Kovo 11 d., sekmadienį:
9.00-12.15 val. paskaita, tema „Astrologija ir Ajurveda. Įtaka sveikatai“.
13.45 – 16.15 val. paskaita, tema „Karmos pasireiškimas, pakartotiniai užgimimai – samsaros. Karmos įtakojimas ir keitimas.“.
Paskaitos vyks Akademijos II-kurso studijų apimtyje. Laisvais klausytojais kviečiami kiti Akademijos studentai bei visuomenė.
Detalią informaciją patalpinsime netrukus.