Studijos

Tęstinės studijos

STUDIJŲ PROGRAMA trumpai

Tęstinės neformaliojo švietimo trijų kursų studijos

AJURVEDINĖS GYVENSENOS IR GYDYMO (medikams) SPECIALISTAMS  RENGTI

Sveikatos palaikymas ir negalavimų šalinimas natūraliomis priemonėmis

Tikslas. Rengti ajurvedos žinovus ir ajurvedinės gyvensenos ir gydymo specialistus (medikams).     

Uždaviniai. Suteikti studentams reikiamas teorines bei praktines žinias ir sukurti sąlygas įgyti įgūdžius, reikalingus ajurvedos žinovo ar specialisto kvalifikacijai.

Programa skirta visuomenei – suaugusiems žmonėms, nepriklausomai nuo amžiaus ir išsilavinimo, pageidaujantiems pagerinti savo bei artimųjų sveikatą arba panaudoti žinias savo darbo praktikoje.

Studijų struktūra:

Studijos susideda iš trijų kursų:

I. Pagrindų kursas

II. Lavinimosi kursas

III. Specialistų kursas

Baigusiems studijas asmenims planuojamas tobulinimosi kursas.

Apimtis: iš viso 400 val., iš to skaičiaus: I kursas – 100 val., II kursas – 160 val., III kursas – 140 val.

Trukmė – apie 2 m.

Dalykai: ajurveda, joga, Vedų pažinimas, vedinė psichologija ir astrologija (skirtingi įvairiuose kursuose).

Mokymo metodikos:

Studijų dalykai dėstomi pagal Ajurvedos instituto JIVA (Indija), VšĮ „Ajurvedos Akademija“ ir universiteto DSVV (Dev Sanskriti Vishwavidyalaya) (Indija) mokymo metodikas.

Studijų vieta ir laikas:

 • I ir II kursų užsiėmimai vyksta dieninėse grupėse, savaitgaliais, rudenį ir pavasarį, Ajurvedos Akademijoje, Vilniuje;
 • III kursas – Ajurvedos institute JIVA, Indijoje (arba kitoje ajurvedos mokymo įstaigoje Europoje – ateityje).

Studijų forma:

Tęstinės ir ištęstinės (su ilgesniais laiko tarpais tarp kursų) studijos.

Studentų pasiekimų vertinimas:

Studentai atlieka praktinius namų darbus, laiko įskaitas ir egzaminus (skirtingai įvairiuose kursuose).

Sudijų rezultatas. Suteikiama kvalifikacija ir įgyjamos kompetencijos:

Baigusiems Akademijos tęstines trijų kursų studijas (įskaitant praktinių ir namų darbų atlikimą ir įskaitų bei egzaminų išlaikymą) išduodama:

 • Ne gydytojams – Ajurvedos Akademijos baigimo diplomas, patvirtinantis ajurvedos žinovo kvalifikaciją ir įgytas kompetencijas konsultavimo ajurvedinės mitybos ir gyvensenos klausimais*.
 • Gydytojams – Ajurvedos Akademijos baigimo diplomas, patvirtinantis ajurvedos specialisto kvalifikaciją ir įgytas kompetencijas konsultavimui ajurvedinės mitybos ir gyvensenos klausimais bei ajurvediniam gydymui*.
 • Sertifikatas, patvirtinantis, kad išklausytas Ajurvedos instituto JIVA kursas.

Diplome taip pat nurodoma, kad baigtos 400 akad. val. trukmės ajurvedos, jogos ir Vedų pažinimo studijos. Diplomą pasirašo Ajurvedos Akademijos ir JIVA instituto vadovai.

* – Įgytas žinias galima taikyti asmeninėje bei konsultacinėje praktikoje atitinkamai pagal teisinį reglamentavimą, bet jos nėra medicininio gydymo pagrindas.

 Aktualumas:

Ypatinga žinių svarba didėjančio sergamumo (ypač LNL*), pasikeitusios moralės ir prastėjančių tarpusavio santykių sąlygomis, kai visos pasaulio sveikatos organizacijos orientuoja į ligų prevenciją bei sveikatinimą natūraliomis priemonėmis.

Ajurvedos studijose suteikiamos žinios ugdo gebėjimus kritiškai įvertinti padėtį ir siekti išaukštintų vertybių, leidžiančių ją pakeisti.

* Lėtinės neinfekcinės ligos (kylančios daugiausia dėl nesveikos gyvensenos ir netinkamos mitybos).

Ajurveda – tai didžiulis potencialas žmonių sveikatos pagerinimui visų pirma šiose srityse: sveikatos profilaktikos, ligų prevencijos, psichoemocinei būklei, o taip pat tarpusavio santykiams, gyvenimo kokybei ir gerovei.

Išskirtinumas:

 • autentiška ajurveda Vedų tradicijoje;
 • kokybiškas, tobulinimo nereikalaujantis produktas, 5 000 metų patirtis;
 • lektoriai – geriausi ajurvedos, Vedų filosofijos ir jogos specialistai.

Programos partneriai:

 1. Ajurvedos institutas JIVA, Indija
 2. Universitetas DSVV, Indija
I kursas – PRAKTINIAI AJURVEDOS PAGRINDAI

KURSO PROGRAMA 

Kurso tikslas: supažindinti su Ajurvedos, vedinių tradicijų bei jogos pagrindais, rekomenduojamais pritaikyti studentų asmeniniame gyvenime.

Kurso apimtis: 100 akademinių valandų, trukmė 3 mėnesiai.

Dėstomieji dalykai:

 1. Ajurveda – 60 val.;
 2. Joga – 20 val.;
 3. Vedų pažinimas – 20 val.

I kurso turinys:

 1. Teorinės paskaitos (80 proc. kurso trukmės);
 2. Praktiniai užsiėmimai, videomedžiagos peržiūros (20 proc.);
 3. Apžvalginė atskirų kurso temų medžiaga (spausdinta forma arba CD);
 4. Įskaita (raštu), egzaminas (žodžiu ir raštu).

Užsiėmimų pobūdis ir laikas:

Mokymai vyksta dieninėje grupėje, kas antrą savaitgalį, šeštadieniais 10.00–17.15 val., sekmadieniais 09.00–16.15 val.

I kurso tvarkaraštis, kuriame nurodytos dalykų temos, užsiėmimų datos ir lektoriai, išsiunčiamas užsiregistravusiems asmeniškai (arba atsisiunčiamas pasirašius sutartį ir gavus I kurso slaptažodį).

I kurso kaina (su PVM*): 620,00 Eur (jei grupėje ne mažiau kaip 20 žmonių).

Finansavimas: asmeninėmis klausytojų lėšomis.

Apmokėjimas:

 • avansas sumokamas iš anksto;
 • likusi suma – prieš studijų pradžią arba pirmąją užsiėmimų dieną.

Atskirais atvejais galima apmokėti dalimis.

Lektoriai: dėsto iki 10 lektorių – geriausių šalies ajurvedos, vedų ir jogos specialistų(žiūrėti skyrelyje „Mokymai / Lektoriai“).

Priėmimo į I kursą tvarka:

Studijuoti priimami asmenys, turintys ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą, parašę prašymą, pateikę mokyklos baigimo atestato kopiją, 1 naują spalvotą nuotrauką (dokumentams) ir užpildę Akademijos anketą (1-ąją užsiėmimų dieną).

Stojamųjų egzaminų nėra. Amžiaus cenzas stojantiesiems netaikomas.

Dėstomoji kalba: dauguma paskaitų dėstoma lietuvių kalba, kitos – anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

Žinių vertinimas: šalia daugumos paskaitų nurodomi praktiniai (namų) darbai, viduryje kurso laikoma įskaita (raštu), pabaigoje – egzaminas (raštu ir žodžiu).

Studijų baigimas. Kvalifikacijos suteikimas, kompetencijų įgijimas:

Studentui, baigusiam visą I kurso studijų programą, atlikusiam praktinius darbus, išlaikiusiam įskaitą ir baigiamąjį egzaminą, suteikiama:

 • Ajurvedos Akademijos ir Ajurvedos instituto JIVA (Indija) sertifikatas, liudijantis Akademijos studijų I kurso baigimą bei faktą, kad studentas įgijo praktinių vedinės filosofijos ir gyvensenos žinių, rekomenduojamų pritaikyti kasdieniame gyvenime;
 • Ajurvedos Akademijos nario-kandidato statusas.

Kita informacija:

Studentams (pagal pageidavimą) suteikiama galimybė maitintis ajurvediniais vegetariniais pietumis, palankia kaina įsigyti ajurvedinės literatūros.

II kursas – AJURVEDINIS LAVINIMASIS

KURSO PROGRAMA

Kurso tikslas.

Suteikti studentui ajurvedos medicinos, psichologijos, mitybos, masažų bei Vedų pažinimo teorines ir praktines žinias, rekomenduojamas naudoti studento sveikatinimuisi.

Kurso apimtis: 180 akad. val., iš jų 160 val. teorija ir praktiniai užsiėmimai Akademijoje ir 20 val. praktiniai užsiėmimai namuose; trukmė 6 mėnesiai.

Dėstomieji dalykai:

 1. Ajurveda – 130 val., t.t.: 110 val. Akademijoje ir 20 val. namuose;
 2. Vedų pažinimas, psichologija – 50 val.;
 3. Vedinė astrologija – planuojama 2020 metais.

II kurso turinys:

 1. Teorinės paskaitos (60 proc. kurso trukmės);
 2. Praktiniai užsiėmimai (40 proc., Akademijoje ir namuose);
 3. Apžvalginė atskirų kurso temų (paskaitų) medžiaga: planai, tezės (spausdinta forma arba CD);
 4. Įskaitos ir egzaminas.

Užsiėmimų pobūdis ir laikas:

Mokymai vyksta dieninėje grupėje, kas antrą savaitgalį, šeštadieniais ir sekmadieniais 9.30–16.45 val.

II kurso tvarkaraštis, kuriame nurodytos dalykų temos, užsiėmimų datos ir lektoriai, išsiunčiamas užsiregistravusiems asmeniškai (arba atsisiunčiamas pasirašius sutartį ir gavus II-ojo kurso slaptažodį).

II kurso kaina (su PVM*) – 1140,00 Eur (jei grupėje ne mažiau kaip 20 žmonių).

Finansavimas: asmeninėmis klausytojų lėšomis.

Apmokėjimas:

 • avansas sumokamas iš anksto;
 • likusi suma – prieš studijų pradžią arba pirmąją užsiėmimų dieną.

Atskirais atvejais galima apmokėti dalimis.

Lektoriai: dėsto 4 lektoriai – Ajurvedos gydytojai, Ajurvedos ir Vedų specialistai (žiūrėti skyrelyje „Mokymai / Lektoriai“).

Priėmimo į II kursą tvarka. Studijuoti priimami asmenys:

 • baigusieji Ajurvedos Akademijos I-ąjį kursą;
 • baigusieji analogišką kursą kitose mokymo įstaigose ir išlaikę Akademijos I-ojo kurso turinį atitinkantį egzaminą (raštu ir žodžiu).

Su visais studentais pasirašomos Ajurvedos studijų sutartys.

Amžiaus cenzas stojantiesiems netaikomas.

Dėstomoji kalba: paskaitos dėstomos lietuvių ir anglų kalbomis su vertimu į lietuvių kalbą.

Žinių vertinimas: ajurvedinės mitybos praktiniai užsiėmimai namuose vertinami specialiu vertinimu. Iš atskirų  kurso dalių (maisto gaminimas, masažai, Vedų pažinimas ir psichologija) laikomos įskaitos (raštu ar žodžiu),  Ajurvedos dalies – egzaminas (raštu).

Studijų baigimas. Suteikiama kvalifikacija ir įgyjamos kompetencijos:

Studentui, baigusiam visą II kurso studijų programą, atlikusiam namų darbų užsiėmimus, išlaikiusiam įskaitas ir egzaminą, suteikiama Ajurvedos Akademijos ir Ajurvedos instituto JIVA sertifikatas, liudijantis Akademijos studijų II kurso baigimą bei faktą,  kad studentas įgijo teorinių bei praktinių  ajurvedinio sveikatinimo ir vedinės filosofijos ir gyvensenos žinių, rekomenduojamų pritaikyti kasdieniame gyvenime.

Kita informacija:

Studentams (pagal pageidavimą) suteikiama galimybė maitintis ajurvediniais vegetariniais pietumis, palankia kaina įsigyti ajurvedinės literatūros.

 

III kursas – AJURVEDOS SPECIALISTAS

III kurso užsiėmimai vyksta Ajurvedos institute JIVA Indijoje (arba kitoje ajurvedos įstaigoje Europoje – ateityje).

KURSO PROGRAMA

Kurso tikslas:

Autentiškoje aplinkoje, pasitelkus profesionalius ajurvedos gydytojus ir ajurvedos bei Vedų specialistus, suteikti studentams teorinių ir praktinių ajurvedos ir Vedų pažinimo žinių, reikalingų ajurvedos specialisto sveikai gyvensenai ir gydymui (medikams) specializacijai įsigyti.

Kurso apimtis: 140 akad. val., trukmė – trys savaitės (intensyvus kasdienis mokymas).

Dėstomieji dalykai:

 1. Ajurveda – 100 val.;
 2. Vedų pažinimas – 40 val.;
 3. Vedinė astrologija – planuojama įvesti nuo 2020 metų.

III kurso turinys:

 1. Teorinės paskaitos (30 proc. kurso trukmės);
 2. Praktiniai seminarai, pacientų diagnozavimas, sveikatinimo procedūrų mokymasis, vedinių objektų lankymas (70 proc.);
 3. Mokymo paskaitų ir praktinių seminarų aprašymo katalogas (anglų kalba, spausdinta forma);
 4. Ajurvedos egzaminas (teorija ir praktika, žodžiu);
 5. Ajurvedos Akademijos (III kursų) baigimo diplomas.

Užsiėmimų pobūdis ir vieta.  Trijų savaičių mokymai Indijoje:

 1. Ajurvedos teoriniai ir praktiniai seminarai vyksta Ajurvedos institute JIVA ir JIVA Panchakarmos centre (Faridabado mieste), dieninėje grupėje, dvi savaites pagal tvarkaraštyje numatytas temas ir laiką.
 1. Vedų pažinimo teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vyksta Vedų studijų institute JIVA (Vrindavano mieste) vieną savaitę: paskaitos institute ir vedinių objektų lankymas.

III kurso tvarkaraštis, kuriame nurodytos dalykų temos, užsiėmimų datos ir lektoriai, taip pat visos kelionės, gyvenimo, ajurvedinio maitinimo ir kitos sąlygos aptariamos studijų sutartyje. 

Lektoriai:

 1. Ajurvedos instituto JIVA gydytojai ir specialistai;
 2. Ajurvedos Akademijos ir Vedų studijų instituto JIVA lektoriai.

III kurso preliminari kaina*: 2 300 – 2 900 Eur (jei grupėje ne mažiau kaip 20 žmonių).

* Nurodyta kaina apima visas kelionės išlaidas, ji tikslinama kasmet, priklausomai nuo kelionės bilietų kainos bei kitų sąlygų Indijoje.

Finansavimas: asmeninėmis klausytojų lėšomis.

Apmokėjimas: sutarties suma apmokama dalimis iki kelionės pradžios.

Priėmimo į III kursą tvarka: studijuoti priimami asmenys, baigę Ajurvedos Akademijos du kursus. (Atskirais atvejais gali būti priimami kitas Ajurvedos mokymo įstaigas baigusieji asmenys ir išlaikę Akademijos II kurso egzaminą).

Dėstomoji kalba: paskaitos dėstomos lietuvių kalba ir anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

Žinių vertinimas: laikomas egzaminas žodžiu ir atliekamos praktinės užduotys.

Studijų baigimas. Suteikiama kvalifikacija, įgyjamos kompetencijos:

Asmeniui, baigusiam III kursų studijų programą, atlikusiam visų kursų praktinius darbus ir išlaikiusiam teorijos bei praktikos egzaminus, išduodama:

 • Ajurvedos Akademijos baigimo diplomas, patvirtinantis ajurvedos žinovo kvalifikaciją ir įgytas kompetencijas konsultavimo ajurvedinės mitybos ir gyvensenos klausimais*. Gydytojams – ajurvedos specialisto kvalifikaciją ir įgytas kompetencijas konsultavimui ajurvedinės mitybos bei gyvensenos klausimais ir ajurvediniam gydymui*.
 • Sertifikatas, patvirtinantis, kad išklausytas Ajurvedos instituto JIVA

Diplome taip pat nurodoma, kad baigtos 400 akad. val. trukmės ajurvedos, jogos ir Vedų pažinimo studijos. Diplomą pasirašo Ajurvedos Akademijos ir JIVA instituto vadovai.

* Įgytas žinias galima taikyti asmeninėje bei konsultacinėje praktikoje atitinkamai pagal teisinį reglamentavimą, bet jos nėra medicininio gydymo pagrindas.

Kita informacija:

Studentai maitinami ajurvediniu maistu, gyvena institutų JIVA svečių namuose, juos globoja Ajurvedos Akademijos vadovai, vertėjauja profesionalūs vertėjai.

SERTIFIKATAI