VEDINĖS ASTROLOGIJOS KURSAS SU ASTROLOGU VASANTA DAS

KVIEČIAME į VEDINĖS ASTROLOGIJOS KURSĄ su astrologu VASANTA DAS.
Ajurveda padeda gydyti ir subalansuoti fizinį žmogaus kūną, tuo tarpu vedų astrologija padeda išvalyti ir balansuoti astralinį kūną. Šiame kurse gausite vedų astrologijos pagrindus, kuriais remdamiesi išmoksite „perskaityti“ ir analizuoti savo ir kitų horoskopus. Kurse bus dėstoma apie astrologijos ir dharmos principų ryšį, karmos dėsnį, aptariamos planetos ir jų tarpusavio santykiai, astrologiniai būstai, ženklai.
PROGRAMA:
Rugsėjo 13 d., ketv, 18.00-21.00 val.:
Įžanga į Vedų astrologiją. 4 kilnieji dharmos principai ir jų tarpusavio ryšys su 4 elementais.
Rugsėjo 20 d., ketv, 18.00-21.00 val.:
Karmos dėsnis ir trys kūnai: fizinis, astralinis, priežastinis. Jų ryšys su kylančiu ženklu, saule ir mėnuliu.
Rugsėjo 27 d., ketv, 18.00-21.00 val.:
Devynios planetos.
Spalio 4 d., ketv, 18.00-21.00 val.:
Astrologiniai būstai (bhava). 12 būstų apžvalga.
Kendra, trikona, trika ir upachaya. Astrologinis horoskopas yra paskirstytas į 12 bhavų. Bhava – tai „būstas”, kuriame yra planeta (būna ir tuščių būstų). Horoskopo skirstymas į būstus padeda suprasti konkrečios planetos padėtį santykyje su Žeme. Kiekvienas iš 12-kos būstų turi savo charakteristiką ir savybes.
Spalio 11 d., ketv, 18.00-21.00 val.:
Astrologiniai ženklai (rashi)
Spalio 18 d., ketv, 18.00-21.00 val.:
Planetų valdomi ženklai.
Spalio 25 d., ketv, 18.00-21.00 val.:
Planetų tarpusavio ryšiai: aspektai (drishthi) ir jogos.
Tarp planetų skirtinguose būstuose egzistuoja ryšiai, kurie turi skirtingus pavadinimus: vieni jų vadinami aspektais (planeta viena kitą „aspektuoja”, taip suteikdama individui tam tikras savybes), kiti jų vadinami jogomis (kelios planetos tarpusavyje sukuria tam tikrą „jogą” – ryšį).
Lapkričio 8 d., ketv, 18.00-21.00 val.:
Vimsottari dasa sistema.
Tai – viena populiariausių astrologinio skaičiavimo sistemų, naudojama vedų astrologų. Pats žodis vimsottari reiškia 120. Dasa – tai laikotarpis, kurio metu konkreti planeta veikia žmogaus horoskopą. Kiekvienos planetos dasa trunka skirtingą laikotarpį, tačiau jas visas kartu sudėjus gausime 120 metų).
Lapkričio 15 d., ketv, 18.00-21.00 val.:
Planetų tranzitai.
Lapkričio 22 d., ketv, 18.00-21.00 val.:
Nakšatros – mėnulio žvaigždynai. (Vedų astrologijoje dangus padalintas į 27 sekcijas: nakšatras. Jos padeda dar tiksliau ir giliau įvertinti asmens horoskopą, taip pat numatyti geriausią laiką pradėti ar užbaigti veiksmui ir pan.)
Kviečiame iš anksto registruotis!