Ugnies (pita doša) ir žemės tipui (kapha doša) būdingos pavasarinės problemos. Kaip suderinti mitybą ir skirtingus charakterius?

tvarkaraštis