Užsisakyti naujienas.

 2014-12-16  2015m. I pusmečio Ajurvedos Akademijos renginių planas

Ajurvedos akademijos renginiai 2015 m. I-ąjį pusmetį            
               
  RENGINIŲ PLANAS - 2015 (I pusmetis)            
               
Data Renginio pavadinimas       Lektorius*   Vieta
               
  I  P U S M E T I S:            
               
Nuolatos Paskaitos pas klausytojus (pagal pageidavimus***)       L.Lukošienė,   Lietuvoje
          A.Piešinas    
01.12 Torsunovo klubas. Tema "Tėvų autoritetas. Vaikų pagarba tėvams - kada mes būsime gerbiami?".       V.Arvasevičius    
01 15-16 Seminaras rusų kalba „Išeitis iš "situacijos be išeities“".       Oleg Suncov
(Vatsala das)
  Maskva
01.31
– 04.26
Paskaitos I kurso studijose:           Vilnius
01.31
– 06.07
Paskaitos II kurso studijose:           Vilnius
01.31 Studijos I kursas: Įžanginė - praktinė paskaita "Ajurveda - mano
gyvenimo instrukcija".
      L.Lukošienė    
01.31 Studijos I kursas: Vedų istorija ir struktūra, kūrinijos epochos, visuomenės             
  padalinimai.       A.Piešinas    
01.31 Studijos II kursas: Trys materialios gamtos savybės.       A.Piešinas    
02.01 Studijos I kursas: Jogos filosofija ir tikslai. Jogos principai ir keliai.       L.Lukošienė    
02.01** Studijos I kursas:Vedinė šventraščių filosofija. (Uždara paskaita)       A.Piešinas    
02.01** Studijos I kursas: Teistinės ir ateistinės prigimtys. (Uždara paskaita)       A.Piešinas    
02.01 Studijos II kursas: Ajurveda – įrodymais pagrįsta medicina.       G. Denapienė    
02.09 Torsunovo klubas. Tema "Pagrindiniai žmogaus gyvenimo periodai ir kaip juose elgtis“.       E.Gubinas    
02.14** Studijos I kursas: Ajurveda. (Uždara paskaita)        A.Keturkienė    
02.15 Studijos I kursas: Filosofinės ir psichologinės Upanišadų idėjos. Klasikinės indų        prof.A.Beinorius    
  astrologijos principai.            
02.15** Studijos I kursas: Mityba. (Uždara paskaita)       A.Keturkienė    
02.28** Studijos-II kursas: Ajurvedinės mitybos ypatumai. Patiekalų gaminimas.
(Uždara paskaita)  
      D. Šveikauskienė,
A.Keturkienė
   
02.28** Studijos I kursas: Ajurvedinė higiena. (Uždara paskaita)       L.Lukošienė    
02.28** Studijos I kursas: Protas - gunos. (Uždara paskaita)       A.Keturkienė    
03.01 Studijos I kursas: Tarpusavio santykiai.        V.Arvasevičius    
03.01** Studijos II kursas: Ajurvedinė mityba. Patiekalų gaminimas. (Uždara paskaita)       D. Šveikauskienė,
A.Keturkienė
   
03.07-21 Ajurvedos II dalių seminaras Indijoje: I dalis- Ajurveda visam gyvenimui; II dalis- Dvasingumas realybėje.       Ajurvedos ir Vedų Institutas JIVA   Faridabadas;
Vrindavanas
03.09 Torsunovo klubas. Tema „Kosmosas jūsų delnuose“.       E.Gubinas    
03.14-15** Studijos II kursas : Masažo mokymas.(Uždara paskaita)       A.ir V. Keturkos    
03.28 Studijos I kursas: Likimas, karma ir atgimimas (reinkarnacija).        L.Lukošienė    
03.28 Studijos I kursas: Vegetarinių prieskonių savybės, jų naudojimo ir
 derinimo ypatumai.
      S.Grigentis    
03.28** Studijos II kursas: Karma. (Uždara paskaita)       A.Piešinas    
03.28** Studijos II kursas: Dienos režimas. (Uždara paskaita)       A.Keturkienė    
03.29** Studijos I kursas:Ajurvediniai masažai. (Uždara paskaita)       V. ir A. Keturkos    
03.29** Studijos I kursas: Ligų priežastys ir diagnostika. Mityba pagal kūno tipus.
(Uždara paskaita)
      A.Keturkienė    
03.29** Studijos II kursas: Šventraščių esmė ir reikšmė. (Uždara paskaita)       Aurelijus Piešinas    
03.29 Studijos II kursas: Deivės ir jų socialinės funkcijos Indijoje. Tantrizmo filosofija ir praktika Indijoje.       prof.A.Beinorius    
04.10 Seminaras "Atsakingas ir pareigingas vaikas - tėvų svajonė"       V. Arvasevičius    
04.11 Studijos I kursas: Vedinė filosofija: Protas: materialios gamtos gunos, 5 jutimai.       A.Piešinas    
04.11** Studijos I kursas: Naminė duona. (Uždara paskaita)       D.Kunčienė    
               
04.11-12** Studijos II kursas: Ajurvedinė mityba. Patiekalų gaminimas. (Uždara paskaita)       D. Šveikauskienė    
04.12 Studijos I kursas: Veikla, pažinimas, siekiai. Neišmanymas ir išmintis.       A.Piešinas    
04.12  Studijos I kursas: Ego, intelektas, siela.       A.Piešinas    
04.25** Studijos II kursas: Ajurvedinė farmakologija. (tik AA studentams)       Kešav Chauhan   Indija, JIVA
Ajurv.inst. 
04.25**  Studijos I kursas: Mėsos ne/naudojimas. (Uždara paskaita)       L.Lukošienė    
04.26**  Studijos I kursas: Meditacija. (Uždara paskaita).       S.Grigentis    
04.26**  Studijos I kursas: Mirtis - naujo gyvenimo pradžia. (Uždara paskaita)       A.Piešinas    
04.26**  Studijos II kursas: Ajurvediniai augalai. Gydančios medžiagos
(tik AA studentams)
      Kešav Chauhan   Indija, JIVA
Ajurv.inst. 
04.27 Torsunovo klubas. Tema "Sėkmingų žmonių kodas“.       D. Ražauskas    
05.02**  Studijos II kursas: Ligos vystymasis (tik AA studentams)       Kešav Chauhan   Indija, JIVA
Ajurv.inst. 
05.02**  Studijos II kursas: Simptomai ir susirgimai (tik AA studentams)       Kešav Chauhan   Indija, JIVA
Ajurv.inst. 
05.03**  Studijos II kursas: Organizmo užteršimai (tik AA studentams)       Kešav Chauhan   Indija, JIVA
Ajurv.inst. 
05.09**  Studijos II kursas: Psichoemociniai susirgimai (tik AA studentams)       Kešav Chauhan   Indija, JIVA
Ajurv.inst. 
05.10**  Studijos II kursas: Ajurvedinės terapijos pagrindai. (tik AA studentams)       Kešav Chauhan   Indija, JIVA
Ajurv.inst. 
05.16-21 Seminaras "Moterys, meilė ir dvasingumas".       Satja Narajanas   Indija,
Vedų studijų institutas JIVA
05.16-21 Seminaras "Moterys, meilė ir dvasingumas".       Jaya   Indija,
Vedų studijų institutas JIVA
05.23-24  Studijos II kursas: Ajurvedos psichologija.         D. Ražauskas    
05.24**  Studijos II kursas: Organizmo valymas.( Uždara paskaita)       A.Keturkienė    
05.25 Torsunovo klubas. Tema „Vyro kodas. Harmoningo vyro paslaptis“.       D. Ražauskas    
05. 31 Astrologijos seminaras "Ajurveda ir astrologija"       Arjun Chakraborty   Indija
06.06**  Studijos II kursas: Dvasinio mokytojo kvalifikacija.       A.Piešinas    
06.07**  Studijos II kursas:Vedų pažinimas. Materiali gamta. Sąmonė. (Uždara paskaita)       A.Piešinas    
06.07**  Studijos II kursas: Vedų pažinimas. Transcendentinės žinios . (Uždara paskaita)            
06.08 Torsunovo klubas. Tema „Nauja Aš. Moters transformacijos psichologija “.       D. Ražauskas    
06.18-19 Seminaras rusų kalba "Mano laimingas gyvenimas".       O.Suncov    
07 30 AA platinamos knygos" Kelionė namo" autoriaus Radhanatha Svami vizitas Vilniuje - "Compensa" pramogų arenoje.            
08. 14-16  Olego Torsunovo seminaras "Likimo išbandymai.Kaip juos įveikti?"  Lietuvoje.            
08.30-09 05 P. Chauhan seminarai Lietuvos miestuose "Skirtingos došos šeimoje. Kaip gyventi?"       P. Chauhan   Indija
09 20-27 Steave Rudolpf seminaras " Renkuosi profesiją pagal savo prigimtį".       S. Rudolpf   Indija
09 26-27 I kurso studijų pradžia.            
10.12-19 Ajurvedos seminaras išvykoje "Ajurvedinė palaima Kipre".
Ant Viduržemio jūros kranto.
           
               
Pastabos:              
  ** - paskaitos tik Ajurvedos Akademijos studentams.            
  *** - paskaitas pas Jus (Jūsų surinktai auditorijai) galite užsakyti ir sutarti, paskambinę     
           tel. 8600 57457.            
  Viešos paskaitos,seminarai, stovyklos bei  paskaitos pas klausytojus bus skelbiamos    
  atskirais reklaminiais skelbimais šios svetainės naujienose.            grįžti
      © Ajurvedos Akademija, 2006  |  dizainas: K.Žukas