Užsisakyti naujienas.
Mokymas  |  Mityba ir masažai  |  Vaistažolės ir vaistai  |  Leidyba  |  Turizmas  |  Kultūra  |  Paskaitų įrašai  |  paskaitu irasai  |  Gydytojų ruošimas  |  Fondas

MOKYMAS
AJURVEDOS SPECIALISTŲ – KONSULTANTŲ  RUOŠIMAS.

 VŠĮ „Ajurvedos akademijos“

III KURSŲ STUDIJOS

Ajurvedos specialisto - konsultanto kvalifikacijai įsigyti

Bendra trukmė - apie 2 m

Studijų dalykai bus dėstomi pagal Ajurvedos instituto „DŽIVA“ ir

VŠĮ „Ajurvedos akademija“ mokymo metodikas

Dieninės, vakarinės ir savaitgalinės grupės

Studijų vieta: Vilnius (tikslų adresą nurodysime vėliau)

 

Studijų struktūra:

Studijos susideda iš 3 kursų:

I. Pagrindų kursas

II. Lavinimosi kursas

III. Specialistų kursas

Baigusiems studijas planuojamas

IV. Tobulinimosi kursas

 

I kursas susideda iš teorijos (80 % kurso trukmės) ir praktikos (20% trukmės)

Kurso tikslas: supažindinimas su Ajurvedos, vedinių tradicijų bei jogos pagrindais, rekomenduojamais įdiegti klausytojų asmeninėj gyvenimo praktikoj.

I kurso trukmė – 3 mėnesiai, apimtis - 100 val.

(Daugiau informacijos - atskirame skyrelyje apačioje).

II kursas apima teoriją (50 % kurso trukmės) ir praktiką Lietuvoje (50 % trukmės)

Kurso tikslas: suteikti gilesnes žinias ir praktinius įgūdžius, leidžiančius naudoti atskiras dėstomų dalykų praktikas: ajurvedinis maitinimas, masažai, muzika ir kt.

II kurso trukmė 6 mėnesiai, 200 val. (planuojama)

III kursas susideda iš teorijos (30-40%) ir praktikos Lietuvoje ir užsienyje (60-70%)

Kurso tikslas: suteikti profesionalias ajurvedinės gyvensenos ir sveikatinimosi žinias bei praktinį patyrimą, leidžiantį užsiimti konsultacine veikla.

III kurso trukmė 5- 7 mėnesiai, 200 val. (planuojama)

_______________________________________________________________

 

I kurso programa:

Dėstomieji dalykai:

1. Ajurveda – 60 val.

2. Joga – 18 val.

3. Vedų pažinimas – 22 val.

I kurso turinys:

 1. Teorinės paskaitos (80% kurso trukmės)
 2. Praktiniai seminarai, video medžiagos peržiūros  (20 %).
 3. Apžvalginė atskirų kurso temų medžiaga (spausdintinėj formoj ar CD)
 4. Įskaitos (raštu), egzaminas (žodžiu ir raštu).
 5. Ajurvedos instituto „Dživa“ ir VŠĮ „Ajurvedos akademija“ Pagrindų kurso sertifikatas
 6. „Ajurvedos akademijos“ nario – kandidato vardas.

I kurso dalykų temos:

išsiunčiamos užsiregistravusiems (emailu arba telefonu) asmeniškai.

I kurso kaina (su PVM*) – 2053,00 lt (esant grupėje ne mažiau kaip 20 žmonių)

Finansavimasasmeninėmis klausytojų lėšomis.

Apmokama prieš studijų pradžią, pasirašius sutartį. Išimtinais atvejais taikomas palaipsnio apmokėjimo principas.

Studijų pobūdis:

Dieninė grupė : antradieniais - trečiadieniais arba trečiadieniais - ketvirtadieniais,

nuo 13.00 val iki 16.15 val. 

Vakarinė grupė : antradieniais - trečiadieniais arba trečiadieniais - ketvirtadieniais,

nuo 17.30 val iki 20.45 val. 

Savaitgalio grupė : kas antrą savaitgalį, šeštadienį nuo 10.00 val iki 17.15 val. , sekmadienį nuo 9.00 val. iki 16.15 val. 

(Kitų miestų gyventojai centralizuojasi važinėjimui kartu).

Pastaba: galimas mišrus paskaitų lankymas (iki 30 procentų paskaitų apimties galima klausytis kitose grupėse), o taip pat laisvo klausytojo statusas

Priėmimo į I-ąjį kursą tvarka:

Studijuoti priimami ne mažesnio kaip vidurinio išsilavinimo asmenys, parašydami prašymą, pateikdami mokyklos baigimo atestato kopiją, 2 naujas spalvotas nuotraukas ir užpildę savo duomenimis Akademijos anketą.

Stojamųjų egzaminų nėra.

Amžiaus cenzas stojantiesiems nėra taikomas.

Dėstomoji kalba: dauguma paskaitų dėstoma lietuvių kalba, kitos  - rusų kalba ir anglų kalba (su vertimu į lietuvių kalbą).

Žinių vertinimas:  daugumai paskaitų užduodami namų darbai, pirmojo ir antrojo mėnesių pabaigoje laikomos įskaitos (raštu), o trečiojo mėnesio gale - egzaminas (raštu ir žodžiu). 

Studijų baigimas:

Baigusiam visą I kurso studijų programą, atlikusiam 80% namų darbų ir išlaikiusiam 2 įskaitas bei baigiamąjį egzaminą studentui išduodamas Akademijos ir Ajurvedos

instituto „Jiva Institute“ (Indija)  sertifikatas, liudijantis Akademijos studijų I kurso baigimą bei faktą, kad studentas turi praktines vedinės filosofijos ir gyvensenos žinias, rekomenduojamas pritaikyti jo kasdieniniame gyvenime.

Taip pat studentui suteikiamas Ajurvedos akademijos nario - kandidato statusas.

Studijų paskaitų ir pratybų laiko išdėstymas:

bus patalpintas šios svetainės Naujienų skyrelyje netrukus.

______________________________________________________________ 

II kurso programa: 

II kurse gali studijuoti baigusieji Ajurvedos akademijos I-ąjį kursą studentai arba baigusieji kitų šalių Ajurvedos mokslo įstaigas.

II kurso dėstomieji dalykai:

1. Ajurveda.

2. Joga.

3. Vedų pažinimas.

4. Vedinė astrologija.

5. Vedinė kultūra.

II kurso turinys:

II kursas susideda iš 2 semestrų.   

 1. Teorinės paskaitos – 50%.
 2. Praktiniai ajurvedinių masažų, ajurvedinės kulinarijos, muzikavimo bei kt.  seminarai – 50 %.
 3. Apžvalginė kurso medžiaga (spausdintinėj formoj ar CD).
 4. Įskaitos (raštu), egzaminai (žodžiu ir raštu).
 5. Ajurvedos instituto DŽIVA ir VŠĮ „Ajurvedos akademija“ Lavinimosi kurso  sertifikatas

II kurso kaina su PVM  – ... informuosime netrukus (esant grupėje 20 žmonių)

Finansavimas asmeninių klausytojų lėšomis ir iš įvairių finansavimo fondų (jei bus patenkintos Akademijos paraiškos)

Studijų dalykų temos, paskaitų ir pratybų kalendorinis grafikas bei kita informacija bus išsiųsta užsiregistravusiems studijuoti II-me kurse asmeniškai.

___________________________________________________________ 

III kurso programa: 

Informaciją apie III kursą ir kainas patalpinsime vėliau

Baigus III kursą, bus suteikiamas Ajurvedos instituto „Dživa“ ir „Ajurvedos akademija“ studijų baigimo sertifikatas, liudijantis Ajurvedos specialisto – konsultanto (galimos atskiros specializacijos) kvalifikaciją.

Finansavimas – asmeninių klausytojų lėšomis, įvairių finansavimo fondų ir suinteresuotų darbdavių lėšomis.

 

_________________________________________________________

 

Lektoriai:

(autobiografijos bus patalpintos vėliau)

 1. Aurelijus Piešinas, filosofas, VŠĮ “Ajurvedos akademija” studijų vadovas.
 2. Lina Lukošienė, VŠĮ “Ajurvedos akademija” vadovė.
 3. Laima Viskantaitė, Ajurvedos terapeutė
 4. Loreta Valinčiūtė, gydytoja, jogos mokytoja.
 5. Ruslan ir Alina Naruševič, vediniai psichologai – astrologai.
 6. Aurelija Davydavičienė, gydytoja, KMU Rytų medicinos dėstytoja.
 7. Eglė Kauneckienė, Ajurvedos centro “Shanti” direktorė.
 8. Darius Kauneckas, Ajurvedos centro “Shanti” pav. direktorius.
 9. Audrius Beinorius, profesorius, Vilniaus Universiteto dėstytojas, Orientalistikos centro direktorius.
 10. Saulius Grigentis, verslininkas, jogos mokytojas
 11. Ksavera Vaištarienė, profesorė, Vilniaus vegetarų klubo vadovė.
 12. Danutė Kunčienė, sulčių terapijos specialistė, "Žolinčiaus akademijos" vadovė.
 13. Jonas Trinkūnas, etnologas, Pedagoginio universiteto dėstytojas.
 14. Olga Ševčenko, UAB "Ajurveda plius" direktorė
 15. Verneris Pugžlys, verslininkas,  “Ajurvedos namų” direktorius.
 16. Andrej ir Asta Fitin, Ajurvedos akademijos kulinarai

 Lektoriai – svečiai:

 1. Ajurvedos daktaras Partap Chauhan, pasaulinis lektorius, Ajurvedos instituto “Dživa“ direktorius (Indija)
 2. Profesorius - akademikas Jurgis Brėdikis, kardiologas, KMU Rytų medicinos dėstytojas
 3. Profesorius Algimanatas Kirkutis, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas.
 4. Daktaras Satya Narayana, Ajurvedos instituto “Dživa” Vedų studijų direktorius, (Indija).
 5. Docentė dr.Vida Volbekienė, Lietuvos kūno kultūros akademijos Kūno kultūros katedros vedėja.
 6. Oleg Torsunov, Ajurvedos daktaras, Vedų filosofas (Rusija).
 7. Dainius Kepenis, Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas, Lietuvos asociacijos “Sportas visiems” viceprezidentas.
 8. Arnas Kazickas, Vilniaus jogos centro “Narayana” vadovas.
 9.  Eligijus Valskis, Lietuvos sveikuolių sąjungos generalinis sekretorius.
 10. Vytis Zabulėnas, Kauno jogos studijos vadovas, Lietuvos jogos asociacijos prezidentas, Kauno medicines kolegijos Rytų tradic. medicinos dėstytojas.      

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

 

Pažintinės paskaitos, savaitgaliniai 2-3 dienų seminarai vyksta įvairiuose šalies miestuose pagal iš anksto suderintą grafiką, kuris skelbiamas šios svetainės Naujienose.
(Pageidaujančius susipažinti su Ajurveda kviečiame  burtis į grupes atskiruose miestuose ir kaimuose ir kreiptis į mus).

Tarptautinės Ajurvedos konferencijos.
Planuojama.

Distancinės studijos internetu.
Planuojama.

 Ajurvedos seminarai - stovyklosPaskaitas skaito ir seminarus veda Lietuvos, Indijos, Latvijos ir Rusijos lektoriai ir Ajurvedos gydytojai.

Atsiliepimus bei foto-įspūdžius iš  jau įvykusių seminarų prašome skaityti NAUJIENŲ skyrelyje.

Specializuotos paskaitos televizijai, įmonių darbuotojams, medikams, moksleiviams, sportininkams, SPA lankytojams - pagal individualius firmų bei įmonių užsakymus.


Rašykite mums: info@ajurvedosakademija.lt

Mūsų internetinės svetainės:  www.ajurvedosakademija.lt   ir   www.ayurveda.lt .

                                
      © Ajurvedos Akademija, 2006  |  dizainas: K.Žukas